Hoe bieden wij bescherming van het Intellectueel eigendom?

We beginnen met een geheimhoudingsverklaring voordat we iets bespreken over uw project of bedrijf. Het is een eerste stap die we nemen om ervoor te zorgen dat uw intellectuele eigendom altijd veilig is. Onze contracten zorgen ervoor dat het Intellectueel eigendom (code, documentatie & data) volledig eigendom is van onze klanten.

Wij bieden Intellectueel eigendom-bescherming volgens de EU-wetgeving. Al onze overeenkomsten vallen binnen het EU-rechtskader. Al het werk vind plaats buiten de EU, echter zijn de contracten onder het Nederlandse recht opgesteld.

We bieden onze klanten 24/7 toegangs- en exportrechten voor de volledige ontwikkelingsinformatie met betrekking tot hun project: probleemopsporing, documentatie, code, configuraties en alle relevante automatiseringen voor de productie-infrastructuur, databases en alle relevante gerelateerde bronnen.

We hebben veiligheidsmaatregelen genomen rond elk project (bijv. Documentbeheer en gegevensback-ups). Projectgerelateerde vertrouwelijke informatie is alleen toegankelijk op een need-to-know-basis.

Interesse? Laten we gauw contact hebben!

De hoogste kwaliteit en goede communicatie is hoe wij ons onderscheiden